Profil
JKA-ARKITEKTER ApS
Firmaet, oprindeligt Arkitekt Jørn Kjeld Andresen ApS, har siden 2004 forestået mange byggeopgaver, der blandt andet omfatter almene boliger, ældre- og plejeboliger, børnehaver og institutionsbyggeri, kontor- og erhvervsbyggeri, samt parcelhuse / villaer, om- og tilbygninger.
Ved indgangen til 2008 skiftede firmaet navn til JKA-ARKITEKTER ApS, og flyttede til vores nuværende adresse Ringgade 62 i Sønderborg.
Firmaet råder p.t. over 3 medarbejdere, og kan således hjælpe med rådgivning for stort set alle former for byggeprojekter. Vi lægger stor vægt på at rådgive gennem hele processen, så vi skaber det bedst mulige byggeri, der matcher de stillede krav og ønsker.
Det er vigtigt for os, at arkitektopgaver løses, således at ønsket om individuel formgivning og indretning forenes med god funktion, smuk arkitektur samt materialevalg og farver.
 
cimg3710
Vi tilbyder rådgivning og bistand i forbindelse med arkitektopgaver som:
Skitseringsopgaver
  • Idéskitser
  • Forslag til nybyggeri, om- og tilbygninger
  • Beregning af økonomisk overslag
Projekteringsopgaver
  • Opmåling
  • Myndighedsprojekt, ansøgning om byggetilladelse
  • Detailprojekt/indhentning af tilbud
Udførelse
  • Kontraktskrivning
  • Fagtilsyn og byggeledelse
  • Afleveringsgennemgang
Aktuelt
Referencer
ZERObolig
BO BILLIGERE, BEDRE OG MERE KLIMAKLOGT Ambitionen for Sønderborg-områdets ZERObolig-projekt, er at bo billigere, bedre og mere klimavenligt. En ambition som de gerne vil realisere i et tæt samarbejde med områdets boligejere, håndværkere, arkitekter, rådgivere, ejendomsmæglere og pengeinstitutter. JKA - ARKITEKTER ApS deltager som et af områdets arkitektfirmaer.
MiniParcelhus Parcelhus MiniMurermestervilla Murermestervilla
Zero-bolig's inspirationskatalog Zero-bolig.dk
Kontakt