Profil

vandmoellevej
Vandtårnsvænget
Snogbækskov 5
spiloppen
previous arrow
next arrow

JKA-ARKITEKTER ApS

Firmaet, oprindeligt Arkitekt Jørn Kjeld Andresen ApS, har siden 2004 forestået mange byggeopgaver, der blandt andet omfatter almene boliger, ældre- og plejeboliger, børnehaver og institutionsbyggeri, kontor- og erhvervsbyggeri, samt parcelhuse / villaer, om- og tilbygninger.

Ved indgangen til 2008 skiftede firmaet navn til JKA-ARKITEKTER ApS, og flyttede til vores nuværende adresse Ringgade 62 i Sønderborg.
Firmaet råder p.t. over 4 medarbejdere, og kan således hjælpe med rådgivning for stort set alle former for byggeprojekter. Vi lægger stor vægt på at rådgive gennem hele processen, så vi skaber det bedst mulige byggeri, der matcher de stillede krav og ønsker.

Det er vigtigt for os, at arkitektopgaver løses, således at ønsket om individuel formgivning og indretning forenes med god funktion, smuk arkitektur samt materialevalg og farver.

Vi tilbyder rådgivning og bistand i forbindelse med arkitektopgaver som:

Skitseringsopgaver

 • Idéskitser
 • Forslag til nybyggeri, om- og tilbygninger
 • Beregning af økonomisk overslag
 • Projekteringsopgaver
 • Opmåling
 • Myndighedsprojekt, ansøgning om byggetilladelse
 • Detailprojekt/indhentning af tilbud
 • Udførelse
 • Kontraktskrivning
 • Fagtilsyn og byggeledelse
 • Afleveringsgennemgang