Zerobolig

BO BILLIGERE, BEDRE OG MERE KLIMAKLOGT
Ambitionen for Sønderborg-områdets ZERObolig-projekt, er at bo billigere, bedre og mere klimavenligt. En ambition som de gerne vil realisere i et tæt samarbejde med områdets boligejere, håndværkere, arkitekter, rådgivere, ejendomsmæglere og pengeinstitutter.
JKA - ARKITEKTER ApS deltager som et af områdets arkitektfirmaer.